ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД: "GoGo Music үйлчилгээ нь 2019 оны 07 сарын 22-ны өдрөөс эхлэн зогсох болсныг мэдэгдэж байна"